Относно личните Ви данни

’21Careers’ е платформа, притежавана и оперирана от 21Хотелиерс България ООД. Платформата цели да свързва работодатели – хотели и туристически агенции, които имат свободни работни места, с професионалисти от туристическата индустрия, които търсят работа.

Към момента на четене на този документ, 21Хотелиерс България изчаква одобрение от Агенцията по Заетостта за регистрация като частен трудов посредник. Преди да бъде успешно регистрирана, фирмата няма да извършва посредническа дейност между работодатели и лица, търсещи работа. Вместо това се подготвяме да стартираме възможно най-бързо от момента, в който бъдем регистрирани. Затова на 1-ви март 2021 отворихме регистрацията на кандидати за работа, както и формата за запитвания на работодатели, за да можем да ви насочим към свободни работни места още в деня, в който получим лиценз.

В този смисъл, следната политика за защита на личните ви данни ще бъде актуализирана след нашето лицензиране и официален старт на ’21Careers’. Преди този момент, личните ви данни ще се използват единствено за вътрешни цели, но за да бъдем максимално открити с вас сме включили и секция с основните политики, които можете да очаквате от нас когато основният процес стартира.

Политика за управление и защита на личните данни

Кой ваши данни събираме?

През формуляра ни за кандидати за работа събираме следните данни:

 • Вашите имена
 • Телефонен номер
 • Имейл адрес
 • Автобиография (CV) и Мотивационно писмо
 • Вашите предпочитания за месторабота и позиция
 • Информация относно настоящата ви заетост
 • Друга информация, която споделяте директно с нас.

Също така, събираме информацията, която споделяте с нас при дирекен контакт по имейл, телефон или социалните мрежи, в това число Facebook.

За какво използваме вашите данни?

Към момента използваме данните Ви за:

 • Вашето квалифициране и бъдещо идентифициране на подходящи за вас работни позиции;
 • Маркетинг и информационни имейли;
 • Свързване директно с вас по телефон или имейл, относно вашата регистрация и последваща комуникация.

NB! Валидно от следващата актуализация на политиката ни: В следващият вариант на този документ, след като бъдем регистрирани към Агенцията по Заетостта, ще използваме същите данни за:

 • Формулирането на договор за посредничество с Вас, при изявен интерес от Ваша страна;
 • Пренасочване на данните към подходящи работодатели, само след подписан договор за посредничество

и други свързани дейности, които ще бъдат упоменати в детайл, когато направим промените.

С кого споделяме вашите данни?

Към момента не споделяме данните Ви с трети страни. 

Когато официално стартираме услугата 21Careers след получен лиценз, ще започнем да споделяме данните Ви с подходящи за Вас работодатели, както и при проверка или изискване от АЗ, Комисията по Защита на Личните Данни и други държавни органи в съотвествие със законодателството.

Вашите права

Законодателството за защита на личните данни Ви предоставя определени права във връзка с обработването на Вашите лични данни.

Право на информация

Вие имате право на информация за това как събираме и обработваме Вашите лични данни, включително кои сме ние, как използваме Вашите лични данни и какви са Вашите права в тази връзка. Тази информация е представена в настоящата Политика за поверителност.

Право на достъп до Вашите лични данни

Вие имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас. Ние можем да потвърдим дали обработваме Ваша информация или не и да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни.

Право да поправите вашите лични данни

Ако Вашите лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поискате поправяне и актуализиране на тази информация, като се свържете с нас.

Право на изтриване на вашите лични данни

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити или премахнати, когато няма причина да продължаваме да ги обработваме. Можете да поискате да бъдете забравени, когато данните повече не са необходими за целите, за които първоначално са били събрани или обработвани, както и когато сте оттеглили съгласието си за обработването им.

Право да ограничите обработването

Вие имате право да спрете обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства, например при оспорване на точността на данните – до извършване на проверка по оспорването; при упражняване на правото на възражение срещу обработването.

Право на преносимост на лични данни

Когато обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или във връзка с изпълнение на договор, Вие имате право да получавате предоставените ни Ваши Лични данни в общоизползван, структуриран машинночитаем формат и да ги прехвърлите на определено от Вас трето лице.

Право на възражение

Вие имате правото да поискате от нас да не обработваме Вашите лични данни за нашите законни интереси, включително за маркетингови цели. Ние обикновено Ви информираме (преди да събираме личните Ви данни), ако възнамеряваме да ги използваме за такива цели или ако възнамеряваме да разкриваме Вашите лични данни на някое трето лице за такива цели. Вие можете да се възползвате от Вашето право да възразите срещу такова обработване като посочите своя избор на определените места във формите, които използваме, за да събираме Вашите лични данни. Вие можете също да упражнявате правото си по всяко време да се свържете с нас на [email protected].

Когато обработваме Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Вие можете да намерите допълнителна информация относно Вашите права по отношение на защитата на личните Ви данни при Комисията за защита на личните данни на https://www.cpdp.bg/.

Въпроси и оплаквания

За допълнителна информация във връзка с обработваните от нас лични данни или в случай на оплакване в тази връзка, можете да се свържете с нас по следните начини:

 • Можете да ни изпратите email на: [email protected]
 • С писмо на адрес: гр. Силистра, бул. ‘Македония’ 146, ап. 3;
 • По телефон на телефонен номер: 0876143769

Ще се постараем да отговорим на Вашите въпроси в най-кратки срокове.

Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, допълнителна информация можете да намерите тук https://www.cpdp.bg/.

Промени в Политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност подлежи на периодични промени и актуализации, с цел отразяване на промени в нашите практики относно личните данни.

Ще Ви уведомяваме за промени в Политиката за поверителност по подходящ начин, с публикация на видно място в нашата Интернет страница, както и по email адресът, който сте ни предоставили.