Application deadline closed.

Четири-звездният комплекс „Nevis Resort“ в к.к. Слънчев Бряг търси да присъедини към екипа си FRONT OFFICE MANAGER (целогодишна позиция)

Какви ще са вашите задължения?

* Организира и управлява цялостната дейност на рецепция, като спазва вече установените стандарти на работа и ги подобрява.
* Обучава новите администратори и пиколи, изготвя графиците им и следи за тяхното изпълнение.
* Отговаря за спазването на финансовата дисциплина на рецепция, за правилното и точно изготвяне на всички сметки в програмата, отчети, справки и ежедневно ги контролира.
* Изисква и осигурява високо ниво на обслужване от подопечния си екип.
* Поддържа непрекъсната връзка с прекия си ръководител и ръководителите на останалите звена в комплекса.
* Кореспондира/комуникира с гостите относно техни специални изисквания за настаняването или пребиваването им и им оказва съдействие.
* Проверява разстановката на помещенията преди настаняване.
* Ръководи и следи за правилно водене на регистърните и документацията на обекта.

Какви качества очакваме да притежавате?

* Образование в сферата на туризма.
* Владеене на английски и руски език.
* Опит на същата позиция минимум 1 година.
* Познаване на хотелска програма "Clock evolution" ще се счита за предимство.
* Владеене на MC office.
* Гъвкавост, адаптивност, организираност и способност за работа в екип.
* Отлична комуникативност и съобразителност.
* Вежливо и търговско ориентирано поведение към клиентите.

Какво предлагаме?

* Конкурентно и сигурно ежемесечно заплащане.
* Много добра работна среда.
* Униформено облекло.
* Безплатен транспорт (или настаняване).
* Храна по време на работа.

За хотела

Nevis Resort e перлата в короната на Radina Group. Разположен на удобна локация в к.к. Слънчев Бряг.

Хотела оперира от м. Май до м. Септември.

Следващи стъпки

При интерес от Ваша страна моля изпратете вашата автобиография, придружена със снимка!

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Application deadline closed.